Informaticaonderwijs toe aan hervorming

Het schoolvak informatica wat wordt aangeboden op het voortgezet onderwijs is verouderd en beneden het gewenste niveau. Het vak informatica wordt ook nauwelijks gecontroleerd door de onderwijsinspectie, terwijl het aantal ICT-vacatures blijft groeien. Om de economie draaiende te houden is het belangrijk dat het vakgebied informatica leerlingen aanspreekt.

Hervormingen informaticaonderwijs

Webwereld meldt dat het informaticaonderwijs sinds de jaren ’90 geen hervorming meer heeft gekend. De informaticadocenten op scholen zijn schaars en zijn vaak jaren geleden voor het laatst geschoold. Daarnaast worden informaticaleraren zelden vervangen na het pensioen. Naar aanleiding van het adviesrapport van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) en op basis van eigen ervaringen zijn docenten begonnen met het starten van schoolprojecten met als doel om scholieren te enthousiasmeren voor het vak Informatica. In het adviesrapport vraagt het KNAW aandacht voor hervormingen. Zo stelt het KNAW voor om het keuzevak Informatica grondig te vernieuwen voor de bovenbouw. Daarnaast wordt er geadviseerd om Informatie & Communicatie een verplicht vak te maken voor de onderbouw van het HAVO en VWO.

Interesse

Uit de laatste cijfers blijkt dat slechts 5,3 procent van de middelbare schoolleerlingen kiest voor het (keuze)vak Informatica. Hoewel er dus minder vaak wordt gekozen voor Informatica op middelbare scholieren is Informatica wel een verplicht vak op verschillende hogescholen. Overigens hoeft het gebrek aan hervormingen op het gebied van Informaticaonderwijs ook niet te betekenen dat jongeren later minder geschikt zijn om ICT- vacatures in te vullen. De jeugd is het tegenwoordig gewend om met computers om te gaan en technologie maakt, in deze tijd, een groot deel uit van het dagelijks leven van jongeren. Het gedaalde enthousiasme voor het vak Informatica houdt dus niet meteen in dat de jeugd zich minder interesseert of bezighoudt met technologische mogelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *